Torze žaludku psa

Gastric dilatation-volvulus (GDV), též známé jako torze žaludku, je závažné a potenciálně ohrožující životní stav, který často postihuje velké plemena psů s hlubokými hrudníky. GDV nastává, když se žaludek zvětší plyny nebo pěnou a poté se otočí kolem své osy, což vede k typickým příznakům a komplikacím.

Pokud není torze žaludku ihned adekvátně řešena, může způsobit selhání více orgánů a dokonce smrt. Symptomy GDV u psů zahrnují neklid, zvětšený břicho, neúspěšné pokusy o zvracení, nadměré slinění a rychlé dýchání. Léčba GDV zahrnuje stabilizaci pacienta a následně provedení chirurgického zákroku.

Přestože přesné příčiny GDV nejsou zcela známy, faktory jako genetická a plemenná predispozice, vyšší věk, krmení velkým množstvím potravy jednou denně a nadměrná fyzická aktivita po jídle mohou přispět k jeho vývoji. Preventivní opatření, jako je gastropexie, postup, který připevňuje žaludek na břišní stěnu, mohou pomoci snížit riziko GDV. Brzké rozpoznání symptomů a promptní veterinární péče jsou klíčové pro úspěšné řízení GDV.

Co je to torze žaludku u psa GDV

Definice

Torze žaludku u psa, známá také jako dilatace a torze žaludku (GDV), je stav, při kterém se žaludek zvětšuje plynem nebo pěnou a následně se otočí. Jedná se o vážný zdravotní problém, který může vést k selhání více orgánů a smrti, pokud není rychle ošetřen.

Příčiny

Přesné příčiny GDV nejsou známy, ale existuje několik faktorů, které mohou přispět ke vzniku tohoto stavu. Mezi tyto faktory patří genetická predispozice, rasy s vyšší náchylností (větší rasy s hlubokými a úzkými hrudními koši), vyšší věk, krmení velkými porcemi jídla jednou denně a nadměrná fyzická aktivita po jídle.

Pes starší 7 let má vyšší riziko GDV ve srovnání s psy ve věku 2-4 let. Krmení psů jednou denně zvyšuje riziko GDV ve srovnání se dvakrát denně.

Preventivní gastropexie, což je zákrok, při kterém se žaludek připevní k břišní stěně, může pomoci předcházet GDV. Tato preventivní procedura je obzvláště doporučována pro větší rasy psů s hlubokými hrudními koši.

V článku je uveden i případový studie 11letého labradorského retrívra s GDV, který byl úspěšně léčen operací a hospitalizací.

Celkově přesné příčiny GDV nejsou známy, ale faktory jako genetická a rasová predispozice, vyšší věk, krmení velkými porcemi jídla jednou denně a nadměrná aktivita po jídle mohou přispět k jeho vývoji.

Je důležité, aby byla poskytnuta promptní veterinární péče pro diagnózu a léčbu GDV, která může zahrnovat intenzivní terapii, dekompresi žaludku, chirurgické přemístění žaludku a gastropexii (připojení žaludku k břišní stěně) k prevenci budoucí torze. Pokud je i slezina poškozena, může být provedena splenektomie (chirurgické odstranění sleziny).

GDV je akutní stav, který vyžaduje okamžitou léčbu a může ohrozit život, pokud zůstane neléčený. Včasná diagnóza a léčba výrazně zvyšují šance na přežití a normální život psa.

Příznaky torze žaludku u psa GDV

Mezi nejčastější příznaky torze žaludku patří:

Neklid – pes může být nervózní, má problém najít pohodlnou polohu k ležení

Bolest– torze žaludku je velmi bolestivý stav

Zvětšené břicho–  tohoto příznaku je snadné si všimnout, objem břicha se náhle zvětší

Neúspěšné pokusy o zvracení – pes zaujímá typickou pozici na zvracení, dáví, ale není schopen se vyzvracet

Nadměrné slinění – zvýšený produkce slin

Zrychlený dech – psi s torzí žaludku často dýchají zrychleně s otevřenou tlamou

Diagnostika

Pokud váš pes vykazuje výše jmenované příznaky, je na místě vyrazit ihned na veterinární pohotovost. Lékař po zjištění základních informací provede rychlé klinické vyšetření a RTG břišní dutiny. Na rentgenu je ve většině případů snadné stanovit ihned diagnózu ,,Torze žaludku“. Doplňujícím vyšetřením může být vyšetření krve.

Léčba torze žaludku u psa GDV

Torze žaludku u psa je akutní stav, vyžadující okamžitou návštěvu pohotovosti. V případě, že se psem s podezřením na torzi žaludku dorazíte na veterinu, počítejte s velmi rychlým průběhem. Vzhledem k tomu, že se hraje o čas, je pro nás veterináře vždy příjemné, když se majitel v problematice orientuje a zhruba tuší, oč se jedná. Důvodem je rychle se rozhodnout, jestli pejska necháte operovat, nebo uspat. Bohužel při torzi žaludku není pro kompromisy prostor.

Stabilizace pacienta

Prvním krokem při léčbě torze žaludku u psa GDV je stabilizace pacienta. To zahrnuje podávání intravenózních tekutin (infuze) a léků k udržení krevního tlaku a zlepšení celkového stavu pacienta. Je také důležité minimalizovat bolest a zvýšit komfort psa.

Chirurgický zákrok

Po stabilizaci pacienta následuje chirurgický zákrok. Cílem operace je vyprázdnit a správně umístit žaludek. Během operace je žaludek vyprázdněn a roztočen zpět do správné polohy. Často je součástí zákroku tzv. gastropexe, což je procedura, při které je žaludek připevněn k břišní stěně, aby se zabránilo budoucí torzi. Někdy se kromě samotného žaludku přetočí i slezina, v takovém případě se jedná o torzi sleziny.

Pokud torze žaludku trvá déle, může dojít z důvodu ischemie (snížené prokrvení) k nekróze žaludeční stěny – odumření stěny žaludku, které je bohužel často spojen s horší prognózou.

Samotná úspěšná chirurgie není zárukou úspěšného uzdravení, pacienti s torzí žaludku mohou trpět na srdeční arytmie, či poruchu krevní srážlivosti – na tyto komplikace mohou pacienti zemřít i po absolvování úspěšného zákroku.

Většina pracovišť doporučuje po provedeném zákroku hospitalizaci, která je stěžejní pro monitoring stavu a pro odhalení případných komplikací.

 

Cena operace torze žaludku

Vzhledem k tomu, že stavy jsou často akutní a vyžadují ošetření v pohotovostním režimu, zahrnující dojezd chirurga na pracoviště, pohybuje se cena za kompletní ošetření kolem 20-40 000 kč.

Predisponující faktory torze žaludku u psa

Přesné příčiny vzniku GDV nejsou známy, ale faktory jako genetická predispozice, anatomická predispozice (větší plemena s hlubokým a úzkým hrudníkem), vyšší věk, krmení velkým množstvím jídla jednou denně a nadměrná aktivita po jídle mohou přispět k jeho vývoji.

Velká plemena s hlubokým hrudníkem

Nejčastěji jsou postižena velká plemena psů s hlubokými hrudníky, jako jsou Němečtí ovčáci, Bernští salašničtí psi a Setři. Jejich anatomie a stavba hrudníku přispívají k většímu riziku torze žaludku.

Věk psa

Věk psa je dalším predisponujícím faktorem pro vznik GDV. Psi starší 7 let mají vyšší riziko v porovnání s psy ve věku 2-4 let.

Způsob krmení

Způsob krmení také ovlivňuje riziko vzniku GDV. Krmení psa jednou denně zvyšuje riziko GDV ve srovnání s krmením dvakrát denně. Je proto doporučeno rozdělit denní dávku potravy na dvě menší porce.

Genetická predispozice

Genetická predispozice hraje také roli při vzniku GDV. Některá plemena psů jsou geneticky náchylnější k této podmínce než jiná. Je důležité si být vědom těchto predispozičních faktorů a jednat preventivně.

 

Prevence torze žaludku u psa GDV

Torze žaludku, známá také jako dilatace a torze žaludku (GDV), je vážným stavem, při kterém se žaludek psa rozšíří plyny nebo pěnou a následně se stočí. Tento stav může vést k selhání více orgánů a smrti, pokud není rychle ošetřen.

Pravidelné krmení

Jedním z faktorů, které mohou přispět k vzniku GDV, je nesprávný jídelní režim. Krmení psa jednou denně zvyšuje riziko torze žaludku ve srovnání se dvakrát denně krmenými psy. Je proto důležité dodržovat pravidelný jídelní režim a psa krmit dvakrát denně ve stejnou dobu.

Vyvarování se stresu

Stres může také hrát roli při vzniku GDV u psů. Je důležité minimalizovat stresové situace a vytvořit pro psa klidné a stabilní prostředí. Stresové situace, jako je například hlasitý hluk, přeplněné prostředí nebo změna rutiny, by měly být omezovány.

Vyvážená strava

Správná strava je klíčová pro prevenci torze žaludku u psů. Je důležité krmit psa vyváženou stravou, která obsahuje všechny potřebné živiny. Je také vhodné volit menší porce jídla a zamezit psu přejídání se.

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *