Toxoplazmóza z pohledu nastávající maminky

Zdroj úvodního obrázku: elements.envato.com

Co to vlastně je?

Toxoplazmóza je onemocnění způsobené parazitem Toxoplasma gondii. Její výskyt je kosmopolitní (rozšíření po celé zeměkouli). Definitivním hostitelem jsou kočkovité šelmy. U těchto hostitelů parazit dokončuje svůj vývoj a je vylučován v jejich trusu ve formě vysoce odolných oocyst. Mezi hostitelem může být jakýkoli teplokrevný obratlovec (savci, ptáci i člověk).

Jak se toxoplazmóza projevuje?

Ve většině případů probíhá infekce bez jakýchkoli příznaků. Pokud se příznaky přece jen objeví, jedná se obvykle o tzv. uzlinovou formu, která se projevuje bolestmi svalů, hlavy, zvýšenou teplotou, únavou a zvětšením mízních uzlin (především krčních). Tyto příznaky většinou pominou během několika týdnů či měsíců. V té době již dochází k rozvoji imunitní odpovědi, která sice nedokáže Toxoplasmy z organismu zcela odstranit, ale způsobí, že infekce přejde do latentní fáze (Toxoplasmy jsou prakticky neaktivní). Imunitní systém udržuje Toxoplasmy pod kontrolou doživotně a tím tělo chrání před reaktivací nebo opakovanou infekcí. K závažnějšímu průběhu však může dojít u osob, které nemají plně funkční imunitní systém, a ten tak není schopen aktivitu Toxoplasmy potlačit.

Zdroj: elements.envato.com

Jaký vliv může mít na Vaše nenarozené dítě?

Nebezpečí pro nenarozené dítě představuje Toxoplasma v situaci, kdy se budoucí maminka během těhotenství setká s tímto parazitem poprvé. V takovém případě se dítě může nakazit od matky přes placentu. Tato infekce může způsobit závažné poškození očí nebo mozku dítěte. Někdy může dojít také k potratu nebo předčasnému porodu. Ne vždy se však u dítěte příznaky projeví ihned po porodu, poměrně často se rozvíjejí až později během života v podobě slepoty či mentálních poruch. Riziko přenosu se zvyšuje s pokročilostí těhotenství, ale zároveň se snižuje závažnost postižení plodu.

Kdy je potřeba se mít na pozoru?

Pokud jste toxoplazmózu prodělala již před těhotenstvím, měla by Vaše dítě chránit imunita, kterou si Vaše tělo vybudovalo. Za rizikové období se však považuje také 6-9 měsíců před otěhotněním, kdy při následném početí existuje reálné riziko přenosu nákazy na plod, zejména pokud má žena v době koncepce stále klinické příznaky.

Jak zjistit, zda jste již infekci prodělala?

Na základě testů na protilátky (proteinové molekuly, které se podílejí na imunitní reakci) lze zjistit, zda jste negativní nebo pozitivní. Pokud jste negativní, znamená to, že s infekcí jste se dosud nesetkala a je potřeba abyste důkladně dodržovala preventivní opatření, abyste zabránila nákaze během těhotenství. V případě pozitivního nálezu je možno rozlišit, jestli k nákaze došlo nedávno (probíhá akutní fáze onemocnění, která může dítě ohrozit) nebo je to již delší dobu, co jste infekci prodělala (Váš imunitní systém chrání dítě před nákazou).

Čím dříve jsou testy provedeny, tím je výsledek přesnější. Nejvhodnější doba k testování je tedy v prvním trimestru nebo ještě před početím.

Kde číhá nebezpečí?

Existují dvě hlavní cesty infekce: pozření nedostatečně tepelně upraveného masa infikovaných zvířat nebo ovoce, zeleniny či hlíny kontaminované trusem infikovaných koček.

Syrové či nedostatečně upravené maso

Tímto parazitem se mohou nakazit prasata, kozy, ovce i krávy, aniž by vykazovaly jakékoli příznaky. Parazit se následně nachází v klidovém stádiu v jejich svalové tkáni. Člověk se může nakazit pozřením masa infikovaných zvířat, pokud není dostatečně tepelně upraveno nebo přemraženo.

Zdroj: elements.envato.com

Naše malé šelmičky jako definitivní hostitelé

Kočičky jako definitivní hostitelé vylučují svým trusem oocysty (vývojová stádia, která jsou velmi odolná ve vnějším prostředí). K tomuto vylučování obvykle dochází pouze při prvním setkání s tímto parazitem a to po dobu zhruba 3 týdnů. V tomto období vylučují kočky a koťata miliony oocyst. Koťata se s touto nákazou setkají často již během prvních měsíců svého života. Oocysty nejsou infekční bezprostředně po vyloučení, ale infekční se stávají až po několika dnech ve vnějším prostředí. Proto je důležité, aby byl kočičí záchod vyprazdňován a čištěn pravidelně každý den, aby oocysty neměly dostatek času stát se infekčními. Kočky se mohou nakazit pozřením jiného infikovaného zvířete (hlodavců, ptáků či jiných malých zvířat).

Nákaza přímým kontaktem s kočkami či jinými zvířaty je nepravděpodobná, tudíž mazlení s Vaším domácím mazlíčkem by nemělo představovat velké riziko. Přesto je důležité preventivně dodržovat základní hygienické zásady.

Svět okolo nás

Je potřeba mít na paměti, že také vnější prostředí může být kontaminováno oocystami (zahrada, pískoviště apod.), jelikož v prostředí dokáží přežít až 1,5 roku. Je tedy velmi důležité při zahradničení či jakékoli jiné práci s hlínou nebo pískem používat rukavice a veškerou zeleninu a ovoce před konzumací pečlivě omýt.

Je nutné se vzdát Vaší kočičky, pokud jste v očekávání nebo těhotenství plánujete?

Tato radostná událost Vašeho života rozhodně není důvodem, abyste se musela vzdát svého milovaného společníka. Pokud budete dodržovat potřebná preventivní opatření, může kočička zůstat členem Vaší rodiny.

Existuje léčba?

Pokud během těhotenství dojde k nákaze, je dostupná léčba pro Vás i Vaše dítě. Během těhotenství i po porodu je potřeba hlídat zdravotní stav Vás i Vašeho potomka.

Je vhodné kojení, pokud jste se během těhotenství nakazila toxoplazmózu?

Ano. U zdravých žen je přenos mateřským mlékem nepravděpodobný. V souvislosti s nákazou kojenců byl popsán přenos nepasterizovaným kozím mlékem. Dosud však neexistují studie dokumentující přenos lidským mateřským mlékem. Přenos by teoreticky mohl být možný v případě zánětu mléčné žlázy v rozmezí několika týdnů po akutní toxoplazmóze, kdy parazit stále ještě cirkuluje v krvi. U žen se sníženou imunitou tito parazité mohou dokonce cirkulovat delší dobu. Avšak pravděpodobnost přenosu lidským mateřským mlékem je velmi malá.

Zdroj: elements.envato.com

Jak se chránit před infekcí?

 1. Nejezte ani neochutnávejte syrové či nedostatečně tepelně upravené maso a vnitřnosti.
 2. Maso je možné ošetřit rovněž přemražením při -20 °C po dobu 3 dnů.
 3. Po manipulaci se syrovým masem si důkladně umyjte ruce, případně použijte rukavice.
 4. Veškeré nádobí a potřeby, které přišly do styku se syrovým masem, mořskými plody nebo neumytou zeleninou a ovocem, řádně umyjte mycím prostředkem.
 5. Veškeré ovoce a zeleninu pečlivě umyjte.
 6. Nejezte syrové či nedostatečně tepelně upravené ústřice, slávky nebo škeble (mohou být kontaminovány Toxoplasmou, která byla smyta do mořské vody).
 7. Vyvarujte se pití neošetřené vody.
 8. Nepijte nepasterizované kozí mléko.
 9. Při zahradničení a práci s hlínou nebo pískem noste vždy rukavice.
 10. Po práci s hlínou či pískem si pečlivě umyjte ruce mýdlem.
 11. Dětská hřiště, pískoviště a zahrady chraňte před kontaminací kočičími výkaly.
 12. Pokud je to možné, vyhněte se vyklízení kočičí toalety a požádejte někoho jiného, aby tuto práci provedl. Jestliže nemáte nikoho, kdo by Vám pomohl, vždy při uklízení kočičí toalety používejte rukavice a poté si pečlivě umyjte ruce mýdlem.
 13. Kočičí toaletu je potřeba vyklízet každý den (Toxoplasma se stává infekční za 1-5 dní).
 14. Držte kočičku doma, aby nemohla požírat drobná zvířata, jež by mohla být infikována.
 15. Nekrmte kočičku syrovým masem či vnitřnostmi.
 16. Neberte do své péče během těhotenství nové či toulavé kočičky a koťata.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *