Hodnoty krve u psa

Základní vyšetření krve můžeme rozdělit na hematologii = krevní obraz a biochemii = orgánové parametry.

Samotnému vyšetření předchází vždy odběr krve.

Jak se ve vyšetření orientovat?

Vždy čteme řádky, kterým odpovídá několik (4) sloupečky. V prvním sloupci je název či zkratka parametru, který vyšetřujeme (RBC, glucose…). V druhém sloupečku najdeme zjištěnou=naměřenou hodnotu našeho zvířete. Ta může být v případě odchylky od normy zvýrazněna barevně, či tučně. Ve třetím sloupci najdeme tzv. referenční rozmezí (reference value), které nám udává normální = fyziologické hodnoty pro daný parametr včetně jednotek. Pokud se hodnota z druhého sloupečku „vleze“ do rozmezí ve třetím sloupci, je v normě. V posledním, čtvrtém sloupečku můžeme vidět grafické zobrazení naměřené hodnoty k referenčnímu rozmezí – jednoduše řečeno – daná ryska se skládá ze tří políček, pokud je hodnota v políčku uprostřed, je normální, pokud je v políčku vlevo, je nižší, pokud vpravo, je vyšší.

Názvy parametrů se mohou dle přístroje lišit (někdy je celý název uveden česky, jindy anglicky nebo jen zkratkou – např. místo glucose jen glc, místo creatinin jen crea).

Příklad:(obrázek vyšetření níže)

Fyziologická hodnota hematokritu leží v rozpětí od 0,373 L/L do 0,617 L/L – náš pacient má hodnotu 0,493 – leží v rozmezí a je v normě.

Hodnota WBC má fyziologické rozpětí od 5,05 do 16,76 – náš pacient má hodnotu 24,37, což je vyšší než horní hranice 16,76 – hodnota je navíc zvýrazněna červeně a na grafu leží v políčku vpravo.  Zvíře má tedy zvýšené bílé krvinky a je potřeba pátrat po příčině.

Hematologie, krevní obraz

V hematologii vyšetřujeme 3 buněčné linie: červené krvinky, bílé krvinky a krevní destičky.

RBC, Haematocrit – parametry odrážející množství červených krvinek

Haemoglobin je červené krevní barvivo v krvinkách a koreluje s počtem samotných červených krvinek

MCV, MCH, MCHC, RDW – parametry blíže specifikující vlastnosti červených krvinek (jejich velikost, množství hemoglobinu..)

Reticulocyty jsou nezralé červené krvinky produkované kostní dření při poklesu červených krvinek

WBC udává počet bílých krvinek

Neutrophils, Lymphocytes, Monocytes, Eosinophils, Basophils jsou jednotlivé druhy bílých krvinek, nejprve jsou uvedeny v procentech, poté v absolutní hodnotě

PLT odpovídá počtu krevních destiček

PDW, MPV, Platelecrit – méně důležité specifikace krevních destiček

Biochemie = orgánové parametry

Biochemický profil může být velmi variabilní (resp. nekompletní). V ideálním případě obsahuje všechny níže uvedené hodnoty, jejich ,,normální“ hodnoty jsou opět uvedeny ve sloupečku reference value.

Glucose – hodnota krevního cukru

Creatinine – produkovaný ve svalech, odrážející funkci ledvin

Urea- močovina vzniká trávením bílkovin v játrech

Phosphorus – fosfor

Calcium – vápník

Sodium – sodík

Potassium – draslík

Chloride – chlor

Total Protein – celková krevní bílkovina (tvoří jí albumin a globulin)

Albumin – krevní bílkovina tvořená v játrech

Globulin – zahrnuje protilátky, ale i další krevní bílkoviny

ALT– enzym jaterních buněk

ALP– enzym vyskytující se ve vícero tkání, zejména žlučové cesty, játra, kosti, steroid indukovaný

GGT – enzym vyskytující se v játrech a žlučových cestách

Bilirubin– žlučové barvivo, vznikající z červených krvinek, zpracovává se v játrech, při jeho zvýšení má zvíře žloutenku

Cholesterol – tuková steroidní látka (u psů nehraje takovou roli jako u lidí)

Interpretovat výsledky musí vždy veterinární lékař s ohledem na věk, pohlaví i stav konkrétního pacienta. Některé odchylky od referenčního rozmezí mohou být stále interpretovány jako normální a naopak.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *