Hospitalizace zvířete na veterinární klinice

Zdroj úvodního obrázku: elements.envato.com

Důvody k hospitalizaci

Co si budeme povídat, hospitalizace na veterinární klinice není žádná pětihvězdičková dovolená. To ale ani pro nás lidi. Naším cílem je pokud možno ošetřit zvíře ambulantně, a tak se vyhnout stresu spojeným s hospitalizaci jak pro zvíře, tak samotného majitele. Bohužel jsou ale případy, kde je hospitalizace nutná. Především u pacientů, kdy je indikován pravidelný monitoring životních funkcí, stavy, jež vyžadují nitrožilní aplikaci léčiv, transfúzní či infúzní terapii, kyslíkovou terapii, v rámci postoperační péče, monitoring traumatického či epileptického pacienta a mnohé další. Dále bývá hospitalizace využita u pacientů čekajících na zákrok, nebo k probouzejících se pacientů po anestezii.

Máme společný cíl – pomoci Vašemu parťákovi! A to se bez hospitalizace někdy neobejde!

Vzhledem k tomu, že většina pracovišť s hospitalizací funguje 24/7, u pacientů přijatých v nočních hodinách jsou neprodleně provedena jen nezbytně nutná vyšetření a další podrobnější diagnostika se provádí následující den, kdy je přítomen i kompletní tým. V každém případě se snažíme dobu pobytu zkrátit co jen to jde, abychom minimalizovali stres pacienta z odloučení od rodiny.

Jednotka intenzivní péče, pacient na umělé plicní ventilaci s intenzivním non stop monitoringem v akutním stavu. Zdroj: Anna Šrenková

Jak to na hospitalizaci vypadá?

Každý pacient má pak podle své velikosti vhodný box, který samozřejmě obývá sám. Pacienti nejsou v žádném případě nikde uvazováni ani pod vlivem sedativ. Pokud pacient nespolupracuje (např. z důvodu agrese) musí být s majitelem domluvena jiná alternativa.

Kdo se o zvířata stará a jak péče probíhá?

Klíčovou součástí hospitalizace je trvalý monitoring pacienta, proto by na hospitalizaci měla být neustále hospitalizační sestra, která na pacienty dohlíží. Každý pacient má mít svého ošetřujícího lékaře, během noci je za pacienty zodpovědný službu konající lékař. Každý pacient má svůj hospitalizační protokol, ve kterém jsou zaznamenány veškeré informace ohledně podávaných léčiv, potřebných vyšetření, venčení a krmení.

Pacient s ochranným límcem a EKG, Zdroj: Anna Šrenková

Často kladené otázky:

 

  1. Co máme našemu parťákovi na hospitalizaci zabalit?

Není potřeba nosit vlastní deky apod. Vše na pracovištích nabízející hospitalizaci zpravidla je. Naopak je možná ztrátu předmětů (koloběh praní a sušení všeho prádla je poměrně složitý proces).  Co byste určitě měli donést je krmení, pokud má váš mazlíček nějakou speciální dietu a stejně tak léky, které užívá.

  1. Je možné přijít na návštěvu?

Samotná hospitalizace není veřejnosti přístupná z důvodu zachování klidu nemocných pacientů. Návštěva jako taková je možná, pokud to stav zvířete a ošetřující lékař umožní. Nicméně je to hodně kontroverzní, protože zvíře se po návštěvě může cítit opuštěně a může to tak prohloubit stres. Naopak u některých pacientů má návštěva rodiny velice pozitivní efekt na průběh léčby. Proto téma návštěv domlouvá individuálně vždy ošetřující lékař s majiteli. Na osobní domluvě je pak např. zaslání fotky nebo videa hospitalizovaného pacienta jeho rodině.

  1. Máme strach, že to bez nás nezvládne, není zvyklý na cizí prostředí.

Je potřeba si uvědomit, že k hospitalizaci existuje nějaká indikace. Ve většině případů se jedná o vážný stav pacienta, jehož tělo potřebuje odpočívat. Drtivá většina našich pacientů snáší hospitalizace velmi dobře. Troufnu si dokonce tvrdit, že lépe než jejich dvounozí parťáci, což jako majitel psa naprosto chápu. Pacientům v žádném případě nepodáváme léky na zklidnění, ve výjimečných situacích se domlouváme s majitelem na předčasném ukončení.

Zdroj: Anna Šrenková
  1. Jak se dozvíme informace o průběhu léčby a samotné hospitalizaci?

Jak už bylo řečeno, každý pacient má svého ošetřujícího lékaře, který dle domluvy s majitelem komunikuje. Zpravidla komunikace probíhá telefonicky jednou denně, kdy je sdělen aktuální stav, výsledky provedených vyšetření a další postup. V případě změny stavu (zejména při zhoršení) zpravidla lékaři informují majitele ihned, i během nočních hodin.

  1. Jak se pejsci venčí?

Pracoviště poskytující hospitalizací disponuje rovněž i výběhem určenému právě k venčení pejsků. Pacienti se standardně venčí 4x denně. Kočičky mají samozřejmě toaletu s oblíbeným stelivem přímo „na pokoji“.

  1. Jaká je průměrná délka hospitalizace?

Opět záleží na konkrétním případu. Jsou tací, co se na hospitalizaci ohřejí jen přes noc, komplikované případy stráví v nemocnici i 2-3 týdny. Vše se odvíjí od onemocnění a stavu pacienta.

  1. Je hospitalizace opravdu nutná?

Pokud Vám lékař navrhne hospitalizace, věřte, že k tomu má pádný důvod. I přes to, že se Vám stav zvířete zdá momentálně v pořádku, může v následujících hodinách dojít k jeho rapidnímu zhoršení. Od toho vyhodnotit konkrétní situaci je tu veterinární lékař. Pokud doporučený postup majitel odmítne, v případech, kdy se opravdu obáváme o stav pacienta požadujeme písemný podpis (revers). Tento dokument pak slouží lékaři jako důkaz, že postupoval medicínsky správně.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *