Lékařská zpráva

Zdroj úvodního obrázku: elements.envato.com

Co je lékařská zpráva?

Jedná se o dokument shrnující stav a ošetření pacienta, určený nejen pro majitele zvířete, ale i pro ostatní lékaře, kteří se na ošetření zvířete podílí nebo v budoucnu budou podílet.

Co má lékařská zpráva obsahovat?

  • Základní informace o pacientovi (plemeno, věk, váha)
  • Popis problému, se kterým přišel k veterináři (anamnéza)
  • Nálezy klinického vyšetření, které lékař při vyšetření objevil (např. zvýšená teplota, bolestivé břicho)
  • Výsledky všech provedených vyšetření (krev, ultrazvuk, rentgen, vyšetření moči, atd. …)
  • Diagnózu
  • Terapie, doporučení: přesně napsáno čeho, kolik, jak často a jak dlouho, případně upozornit na možné nežádoucí účinky daného léčiva
  • Kontrolní vyšetření: kdy a co chceme zkontrolovat

K čemu je lékařská zpráva dobrá?

1.Informace pro všechny ostatní lékaře, kteří se na ošetřování zvířete podílí nebo budou v budoucnu podílet. Nezřídka nastane nějaká akutní situace, kdy je potřeba vyhledat pohotovostní ošetření ve večerních hodinách a majitel většinou není schopen poskytnout potřebné údaje. Často získáme informace typu: ,,on měl někde zánět, má něco s ledvinami, dáváme takový ten kulatý bílý prášek“. Což je zkrátka nedostačující. Stejně tak nemá smyl opakovat vyšetření krve, pokud bylo děláno nedávno, ale když nejsou výsledky k dispozici, není jiná možnost.

2.Informace pro majitele. Role stresu v ordinaci je obrovská, k tomu spousta cizích slov a současný strach o zvíře.  Na informace, sdělené v ordinaci už majitel večer těžko vzpomíná, což může vést následně k velkým nejasnostem a nedorozumění.

3.Co je psáno, to je dáno, pořádek je potřeba. Lékařská zpráva může sloužit jako důkazný materiál při případných sporech.

Mám jako majitel nárok na lékařskou zprávu?

Vydání lékařské zprávy není žádnou zákonnou povinností veterinárního lékaře. V některých případech (očkování, banální zákroky) není lékařská zpráva ani nutná.

Z mého pohledu, stejně jako je standardní součást krevního vyšetření interpretace výsledků, tak by z každého vyšetření a zákroku měl být nějaký záznam, a na ten má platící majitel zvířete nárok. Ano, je to úkon, který zabere nějaký čas, a proto by měl být i finančně zohledněn v ošetření.

Jak může vypadat lékařská zpráva

Zdroj: Anna Šrenková

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *