Povinné čipování psů

Zdroj úvodního obrázku: elements.envato.com

Novela veterinárního zákona (§4, odst. 7 zákona č. 166/1999 Sb.) schválená v roce 2017 udává, že povinné očkování proti vzteklině je platné pouze v případě, že zvíře splňuje podmínky pro označení dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 576/2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu (Čl. 17, odst. 1). V praxi to znamená, že pokud pes nebude od 1.1. 2020 označen čipem (či zřetelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011), bude na něj z pohledu zákona nahlíženo jako na neočkovaného, i kdyby naočkovaný byl. Jestliže tedy takový pes někoho pokouše, veškerá zodpovědnost padá na majitele i se všemi z toho plynoucími důsledky, včetně pokuty až 50 000 Kč za porušení zákona.

Toto nařízení spolu s dalšími změnami ve veterinárním zákoně především dává Státní veterinární správě možnost lepší kontroly a větších pravomocí v rámci boje proti množírnám a jiným problematickým chovům.

Pro chovatele má tohle obrovský potenciál v případě, že se pes ztratí. Pokud čip zaregistrujete do některého z registrů zvířat, nálezce pak snadno přes operátory daného registru dohledá vás jako majitele a pejsek se brzy dostane zpátky domů. Tady ovšem narážíme na jednu nelogickou věc – zákon ukládá povinnost čipování psů, registraci čipů už však ne.

Zdroj: elements.envato.com

Stejně tak zatím neexistuje žádný centrální státní registr psů (dle dostupných informací se chystá Centrální evidence psů s již povinnou registrací, pilotní verze by měla být spuštěna v roce 2022).

Existuje však několik soukromých registrů, do kterých lze čip vašeho pejska registrovat. Obecně je fajn vybírat větší registry, které jsou součástí mezinárodní sítě PETMAXX –  https://petmaxx.com/ je mezinárodní vyhledávač čipů, který skenuje velké množství databází, což je nezaplacení především v momentě, kdy se vám zaběhne pes v zahraničí.

V současnosti tam patří https://www.narodniregistr.cz/, který je aktuálně největší a nejpoužívanější. Nonstop telefonní služba připravena kdykoliv spojit nálezce s majitelem psa je také velké plus. Dále jsou součástí registry https://www.backhome.cz/ a https://www.pet2me.eu/ .

Můžete využít i další registry, např.:

https://www.czpetnet.cz/ – člen asociace EUROPETNET sdružující databáze několika evropských zemí

https://www.help4pet.cz/

https://www.identifikace.cz/

https://www.registrmikrocipu.cz/

Necháte-li psa označit mikročipem, splníte tím zákonnou povinnost. Chcete-li však z toho vytěžit maximum, zaregistrujte jej. Pozor ale, veterinární lékař nemá povinnost aplikované čipy registrovat, je to primárně vaše zodpovědnost.

Zdroj: elements.envato.com

Čip pes potřebuje také v případě, chcete-li s ním cestovat. Aby pejsek s vámi mohl vycestovat, potřebuje mít svůj pas – dle nařízení EU musí platný pas kromě jiných údajů obsahovat i kód mikročipu, jeho umístění a datum aplikace.

Čip zároveň může sloužit i jako malé ověření chovatele při koupi štěněte – štěně již musí mít aplikovaný čip při přechodu k novému majiteli, pokud nemá, mělo by to pro vás znamenat zdvižený varovný prst.

Co je vlastně ten čip?

Čip má zhruba velikost zrnka rýže. Je to pasivní nosič informace (tj. unikátní alfanumerický kód), nevysílá žádný signál, záření ani aktuální polohu psa. Jeho povrch je ošetřen tak, aby jej tělo zvířete nepovažovalo za cizí předmět. Nepředstavuje tak žádné riziko ani pro pejska, ani pro okolí.

Jak probíhá aplikace?

Aplikace čipů je velmi rychlá a většina psů ji zvládá v klidu – čip se zavádí dutou jehlou do podkoží na levé straně krku. Čip smí aplikovat pouze veterinární lékař.

Zdroj: elements.envato.com

Kdy nechat psa čipovat?

Nejpozději do tří měsíců věku, nebo do přechodu k novému majiteli.

Kolik to bude stát?

Záleží na typu čipu a na konkrétním veterinárním pracovišti, obecně se celková cena pohybuje v řádu stovek korun.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *