Jedovaté rostliny pro psy a kočky

Zdroj úvodního obrázku: elements.envato.com

Rostliny dotváří útulnost našich domovů už odnedávna, ale kterým je lepší se vyhnout pro ochranu našich čtyřnohých mazlíčků?

Řada rostlin obsahuje látky, které jsou toxické a bohužel otravy po pozření venkovních i pokojových rostlin jsou v praxi velmi časté zejména u psů, kteří mají v oblibě rostliny ničit celé. Otravy koček či hlodavců hrozí obvykle z okusování listů, případně pití vody pod rostlinou v květináči.

Důležité je myslet na to, že léčba těchto otrav je pouze symptomatická, specifické protijedy v naprosté většině neexistují. Pokud k pozření podezřelé rostliny dojde, je nutné rostlinu identifikovat pro včasné zahájení léčby – jestli neznáte název rostliny, je vhodné ji donést nebo pořídit fotografii.

Jak obecně postupovat v případě otravy se dočtete v článku: Otrava psa a kočky, první pomoc.

Přehled často se vyskytujících nebezpečných rostlin:

Venkovní rostliny:

Túje (Zerav západní)

Túje je jedna z nejčastěji pěstovaných rostlin na zahradách a balkónech v záhonech i květináčích, která obsahuje silice způsobující nespecifické podráždění. Jedovaté jsou větve, šišky i dřevo. Po vnějším kontaktu dochází k reakci na kůži projevující se silným zarudnutím a ekzémy, po pozření je podrážděn trávicí trakt, což vede k slinění, zvracení a průjmu s možnou příměsí krve. Dalšími příznaky jsou zvýšený krevní tlak, zrychlený tep, apatie a poruchy pohybu. Pozření vysokých dávek může způsobovat poškození jater a ledvin či dlouhotrvající křeče.

Břečťan

Břečťan je pěstován v mnoha kultivarech, které se odlišují vzrůstem, typem listů i barvou plodu. Celá rostlina obsahuje saponiny se silně alergizujícími účinky, které se projevují nejčastěji svěděním a zarudnutím kůže, po pozření dráždí trávicí trakt a v případě vstřebání způsobuje v krvi rozpad červených krvinek. Po pozření většího množství listů může nastat slinění, zvracení, průjem, potíže s dýcháním, koma, zrychlený tep a křeče.

Konvalinka, rododendron, oleandr, azalka

Tyto rostliny obsahují různé látky ze skupiny kardioaktivních neboli srdečních glykosidů, které se vstřebávají po pozření a hromadí se v srdeční svalovině, kde narušují schopnost stahování srdce. Toxické jsou zpravidla nadzemní i podzemní části rostlin. Příznaky otravy se projevují obvykle během několika hodin, kdy pozorujeme koliky, zvracení, slinění, průjem, zpomalenou činnost srdce a nepravidelný pulz, který se může později zrychlovat. Porucha srdeční činnosti dále vede k snížení krevního tlaku, šoku, kolapsu, poruchám koordinace, komatu až smrti během 48 hodin. V případě pozření je důležitá první pomoc spočívající v časném vyprázdnění trávicího traktu a následném podávání černého uhlí.

Zdroj: elements.envato.com

Tis

Tis je vysoce jedovatá a chráněná rostlina, která je poměrně oblíbeným okrasným keřem. Všechny části rostliny i po usušení jsou jedovaté kromě červené části plodu. Obsahuje tzv. taxiny (diterpenové alkaloidy), které jsou cévními a srdečními jedy s rychlým průnikem do nervového systému. Po rychlém vstřebání po pozření může docházet k náhlé smrti v důsledku ochrnutí dýchání a zástavy srdeční činnosti.

Durman, rulík

Durman se svým atraktivním vzhledem stává velice žádanou rostlinou na zahradách. Spolu s rulíkem obsahují ale ve všech svých částech atropin, který má výrazný vliv na periferní nervový systém (nervy mimo mozek a míchu). Příznaky otravy jsou zrychlená srdeční činnost, suchost sliznic, zvracení, rozšířené zorničky, zvýšená teplota, zuřivost, křeče, poruchy vidění, útlum dýchacích svalů a koma. Projevy přetrvávají maximálně několik hodin a smrt nastává zřídka.

Narcisy, sněženky, krokusy, hyacinty, tulipány, amarylis

Nejvíce jedovatými částmi těchto rostlin jsou cibule, které jsou přes zimu uchovávány na balkonech i v zahradách a psi je rádi vyhrabávají s hrozbou pozření. Kočky naopak preferují okusování listů či květů. Hlavní jedovatou složkou jsou vysoce toxické alkaloidy lykorin a narcissin. Pozření cibulek vede k podráždění trávicího traktu projevující se průjmem, zvracením a sliněním, v horších případech se rozvíjí záněty s vředy, křeče, třes a nízký krevní tlak.

Hortenzie

Hortenzie je pro své bohaté květenství velice oblíbenou květinou zahrad i balkónů, ovšem obsahuje látky, které po pozření v kyselém prostředí žaludku vytváří kyanovodík, který se šíří do jednotlivých tkání, kde blokuje buněčné dýchání. Tkáně tedy nemají dostatek kyslíku, přestože je ho v těle dostatek. Příznaky se rozvíjí rychle, roste dechová i tepová frekvence, klesá krevní tlak, dochází k zvracení, křečím, šoku, komatu a smrti v důsledku zástavy činnosti dýchacích svalů.

Zdroj: elements.envato.com

Vistárie

Vistárie je častou ozdobou balkónů, plotů, pergol či domů. Jedovaté jsou ale všechny části rostliny pro svůj obsah lektinů. Po pozření několika semen se příznaky otravy projeví do 24 hodin, kdy především dochází k úpornému zvracení s krví, průjmu, silnému pocení a poruše koordinace pohybů. Vzhledem ke ztrátě iontů a tekutin se rozvíjí šok, který vede až k smrti.

Réva vinná 

S otravami hroznovým vínem či rozinkami se setkáváme u některých psů. Konkrétní jedovaté látky a způsoby, kterými působí, stále nejsou známé, a proto zatím není vysvětlení pro odlišnou citlivost k otravám mezi jednotlivci. Zatímco nějací psi mohou víno požívat bez zjevných potíží, u jistých jedinců i malé množství může vyvolat závažné stavy. Otrava začíná podrážděním trávicího traktu, kdy do 2 hodin dochází k zvracení a za několik hodin následují průjmy, bolesti břicha, křeče, letargie a nadměrný příjem tekutin. Během několika dní po pozření se začne projevovat akutní selhání ledvin, které může skončit až smrtí.

Pokojové rostliny

Vánoční hvězda, trnová koruna, kroton

Tyto dekorativní květiny jsou oblíbenou součástí domácích dekorací. Při poškození listů a stonků vytéká světlé mléko obsahující vysoce dráždivé látky. Zejména kočky lákají jasně zelené listy k okusování, které vede k zánětu kůže. V případě pozření dochází k podráždění trávicího traktu projevující se kašláním, dušením, sliněním, dávením, zvracením a průjmem. Zasažení očí může vést až k přechodné slepotě.

Tchýnin jazyk, dracéna, brambořík

Tyto oblíbené pokojové rostliny obsahují podobně jako břečťan saponiny. Při kontaktu s kůží vyvolávají svědění a zánět, po pozření dráždí trávicí trakt, což vede k zvracení a průjmu a při průniku do krve způsobí rozpad červených krvinek, který je příčinou zrychleného tepu, potížemi s dýcháním, křečí a může vyústit v koma.

Antúrie, diefenbachie, monstera, kala, filodendron

Tyto rostliny původem z tropů jsou velice oblíbené a rozšířené v domácnostech, čímž představují poměrně veliké riziko otrav domácích mazlíčků (psů, koček, ale i hlodavců a terarijních zvířat). Obsahují šťavelany ve formě rozpustné kyseliny šťavelové a nerozpustných krystalů šťavelanu vápenatého ve tvaru jehlic. Při poškození rostliny se krystalky díky svému ostrému tvaru zapichují do sliznic, kde dochází k vyplavování histaminu a rozvíjí se alergické reakce, bolestivost, otok a vyrážka. Psi rostlinu rádi před pozřením rozžvýkají, čímž dochází k podráždění v okolí a uvnitř dutiny ústní, které může vést k otoku hrtanu a tím až ucpání dýchacích cest. Kočky spíše listy či květy okusují, ale nepolykají. Příznaky otravy se objevují v rámci hodin a jedná se především o škrábání a třepání hlavy, slinění, poruchy polykání a dýchání. V případě pozření většího množství se může rozvinout celková otrava projevující se dávením, zvracením, průjmem, bolestí břicha a krvavým průjmem. Následovat může i srdeční arytmie, rozšíření zorniček, koma a smrt.

Zdroj: elements.envato.com

Lilie

Otrava liliemi je popsána především u koček, které jsou na obsažené toxiny vysoce citlivé. Zatím neobjevený jed je obsažen v celé rostlině včetně vody nacházející se pod rostlinou. Kočky nejčastěji pozřou květy, listy nebo stonky, kdy i pouze 2 okrasné listy mohou způsobit smrt. Po pozření dochází k závažnému poškození ledvin, kdy nejprve během několika minut až hodin pozorujeme slinění a zvracení, následuje nadměrné močení, které přechází do snížené produkce moči až úplné zástavy močení. Dalšími příznaky jsou dezorientace, otoky hlavy a končetin, dušnost, křeče, dehydratace, pokles tělesné teploty a útlum centrálního nervového systému (mozek a mícha).

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *