Třetí víčko u kočky

Zdroj úvodního obrázku: Anna Šrenková

Co je třetí víčko?

Možná vás překvapí, že kočky mají ve skutečnosti 3 víčka. Stejně jako lidé mají horní a dolní víčka a navíc mají ještě třetí víčko, neboli mžurku. Třetí víčko se nachází ve vnitřním koutku oka a za optimálních podmínek ho nevidíme, nebo vidíme pouze jeho okraj. Je to blanka zpevněná chrupavkou, která má za fyziologických podmínek šedou až narůžovělou barvu a může mít i tmavě pigmentovaný okraj. Pohyb mžurky je pasivní (hýbe se změnou polohy oka – př. při mrkání), na rozdíl od pohybu mžurky plazů a ptáků, který je aktivní (pohyb podle potřeby jedince).

K čemu slouží třetí víčko?

Funkce třetího víčka je čistící a ochranná. Při mrkání se mžurka vytáhne a očistí povrch oka pod mrkajícími víčky – ani v tomto případě mžurku neuvidíme. Pod třetím víčkem se nachází slzná žláza, která produkuje přibližně polovinu celkového množství slz a zvlhčuje rohovku, což také napomáhá k očistě oka. Ochrana oka spočívá v přetažení mžurky přes část oka, pokud hrozí např. konflikt s jinou kočkou a tím i poranění oka.

Fyziologické příčiny přetaženého třetího víčka

Pokud má vaše kočka přetažené třetí víčko přes oko, může to znamenat, že něco není pořádku a je potřeba ji nechat řádně vyšetřit veterinárním lékařem. Najde se ale několik situací, kdy viditelné třetí víčko neznačí problém, např.:

 • pokud hrozí konflikt s jinou kočkou (ochranná funkce – viz. výše)
 • pokud kočka spí nebo se právě probouzí nebo je velmi relaxovaná
 • pokud je kočka pod vlivem sedativ nebo se probouzí z anestezie
Zdroj: elements.envato.com

Protruze třetího víčka nemusí znamenat automaticky onemocnění oka, může k němu vést celá řada systémových onemocnění. Kočku je potřeba vždy celkově vyšetřit.

Patologické příčiny přetaženého třetího víčka

Obecně platí, že když je mžurka přetažená pouze na jednom oku, je postiženo právě to oko. Pokud jsou přetažená třetí víčka na obou očích, jedná se pravděpodobně o nějaký celkový zdravotní problém, jako např.:

 • kočka ve stresu
 • těžká dehydratace
 • raněné oko – trauma, cizí těleso,…
 • při výraznému úbytku na váze vaší kočky – zmenší se i tukový polštář v oku a tím se změní i poloha oka
 • důsledek infekčního zánětu v nervovém systému, dýchacím systému nebo střevním systému (např. začervení)
 • porucha nervu ovládajícího třetí víčko – po traumatu nebo chirurgii
 • Hawsův syndrom – ve většině případů je příčina neznámá, nejpravděpodobnější příčina je zvýšená stimulace parasympatického nervového systému např. zánětem střev, zvýšenou motilitou střev nebo průjmem
 • nádorová onemocnění třetích víček – squamocelulární karcinom, který se vyskytuje častěji u venkovních koček a u koček s bílou srstí (důsledek expozice přímému slunečnímu záření)
 • jakékoliv chronické onemocnění
Nádorový proces, Zdroj: Anna Šrenková

Protruzi třetího víčka rozhodně nepodceňujte a nechte vaši kočku řádně vyšetřit veterinárním lékařem.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *