Anestezie, narkóza psa a kočky

Zdroj úvodního obrázku: elements.envato.com

Anestezie ve veterinární medicíně

Pod pojmem anestezie, neboli narkóza, rozumíme současné vyblokování bolesti, uvolnění svalů a hluboký spánek. Anestezie není jen nezbytnost při operačních zákrocích, ale i při dentální hygieně, nebo retngenování kyčlí. Jakýkoliv typ narkózy představuje určité riziko, o tom žádná. Ale v dnešní době se dají rizika minimalizovat, a potom není důvod odkládat zákroky, bez nichž se zvířeti jen zhoršuje kvalita života.

Obecně můžeme rozlišit pojmy jako sedace, lokální anestezie a celková anestezie.

Sedace

Znamená jen určité utlumení zvířete, které je stále při vědomí. Většinou ji využíváme ke krátkodobému zklidnění zvířete pro určitou proceduru (například ultrazvuk). Neexistuje jedno univerzální sedativum. Některá se aplikují pouze do svalu, jiná přes kanylu do žíly. I přes to, že se zdá tato forma být minimálně invazivní, rozhodně představuje určitou zátěž pro organismus a může být provázena komplikacemi. I při sedaci je vhodné být připraven na možnou intubaci. Sedace může předcházet anestezii u těžko zvladatelných zvířat.

 

Lokální anestezie

Nemá ve veterinární medicíně takové využití jako v humánní. Většinou se používá jako doplněk celkové anestezie. Těžko přemluvíme zvíře, aby si nechalo vyříznout nějakou bouličku na kůži jen v lokální anestezii. I při takovém zákroku je potřeba, aby se pacient vůbec nehýbal, což zvířeti nevysvětlíme. Takový zákrok by pak mohl způsobit větší škody, než užitek.

Zdroj: elements.envato.com

 

Celková anestezie

Pod pojmem celková anestezie se toho může skrývat mnoho a je potřeba v tom udělat pořádek.

V zásadě existují 3 typy celkové narkózy.

  • Inhalační anestezie

patří aktuálně k nejšetrnější a nejmodernější formě anestezie. Zahájení je stejné jako u níže popsané. Než můžeme zvíře zaintubovat, je potřeba jej uvést do anestezie. Zvířeti se tedy nejprve zavede kanyla (plastová trubička v cévě) do packy. Poté se aplikuje směs anestetik. Až zvíře usne, zavede se mu tzv. endotracheální tuba – tedy plastová trubička do průdušnice, kterou jsou následně přiváděny inhalační plyny.

Mezi hlavní výhody této varianty je šetrnost vdechovaných plynů, možná rychlá úprava a změna probíhající anestezie,  velmi podrobný monitoring, značná redukce aplikovaných léčiv do žíly, možnost pacienta kdykoliv během anestezie uměle ventilovat (dýchat za něj v případě, že přestane), přístup do žíly a v neposlední řadě i rychlé probuzení.

  • Intravenózní anestezie

je druhý méně sofistikovaný typ narkózy, kdy se zvířeti zavede kanyla a přes ní kontinuálně aplikují anestetika.

  • Injekční varianta

je posledním typem narkózy, kdy se zvířeti aplikuje anestetikum jednorázově do svalu. Taková anestezie se pak těžko reguluje, zvířata poté spí i několik hodin a ne zřídka jsou po prodělaném zákroku malátná a zmatená. Obrovskou nevýhodou této varianty je, že v případě komplikací nemáme ani přístup do žíly, ani možnost umělé ventilace.

Zdroj: elements.envato.com

Nenechte se mýlit ani samotná volba inhalační anestezie není zárukou té nejlepší péče.

Co je dále důležité při anestezii?

Dalším důležitým faktorem je totiž i monitoring, tedy kontrola průběhu anestezie. Pro zajištění té nejlepší péče je během celého procesu přítomen anesteziolog, který po celou dobu zákroku vaše zvíře pravidelně monitoruje: pacient je napojen na EKG, hlídá se krevní tlak, tělesná teplota, vdechované a vydechované plyny, anestezie se případně přizpůsobuje v průběhu.

Další důležitou roli anesteziologa je individuální přizpůsobení vhodné anestezie pro dané zvíře. Je totiž rozdíl, jestli máme na operačním stole jednoletého zdravého psa na kastraci, nebo 12ti letého seniora s onemocněním srdce na operaci zánětu dělohy.

Co a jak vyšetřit před samotnou narkózou?

Stejně tak je důležité tzv. preanesteziologické vyšetření. Tedy vyšetření, které vykonáme před samotnou anestezií, abychom byli co nejlépe obeznámeni se stavem zvířete. Základem je samozřejmě klinické vyšetření včetně poslechu plic a srdce. Toto je naprosté minimum. Naprostou nezbytností by mělo být součástí takového vyšetření zejména u starších nebo nemocných zvířat vyšetření krve (zjištění funkce jater, ledvin) a rentgen dutiny hrudní (posouzení plic a srdce).

Pes, kočka po narkóze

Každý organismus reaguje na narkózu jinak. Stejně tak je individuální i probouzení se z ní. Zásadním pravidlem by mělo být převzít si zvíře v takovém stavu, jako jste jej odevzdali. Tedy plně při vědomí, reagující na okolí. Decentní ,,opilecká chůze“ je tolerována. Proces probouzení by měl probíhat pod odborným dohledem. Často jsou pacienti ještě zahřívání a dostávají infúze.

Po narkóze je potřeba počítat s tím, že si pes nebo kočka zaslouží klidový režim a odpočinek.  To, že si doma hned lehnou a spí, je běžné. V závislosti na provedeném zákroku může být zvíře také bolestivé, nebo mu být nevolno. Běžně už ten den mohou dostat vodu i pití. Rozhodně ale není potřeba do něj násilím cpát jídlo nebo tekutiny. Stejně tak mírný třes nebo neklid bývá často po anestezii pozorován. Co rozhodně není normální, a kdy by jste měli kontaktovat veterinárního lékaře je stav, kdy zvíře přestane úplně reagovat, neustále zvrací, nebo má evidentně velké bolesti.

Ale pokud jste si převzali zvíře plně probuzené jsou rizika komplikace minimální. K těm nejčastěji dochází právě ve fází probouzení se, což je hlavní důvod, proč by měla probíhat na veterině.

Mýty a fakta

 

Pejsek potřebuje jenom vyčistit zuby, není inhalační anestezie zbytečná? Není. Je mnohem šetrnější než jakákoliv jiná a navíc dýchací trubice v průdušnici zabrání vdechnutí nečistot, které se uvolňují ze zubů a z tlamy, do plic.

 

Zvíře nemá po zákroku oholenou packu, co to znamená? Před kanylací žíly se místo vždy holí. Pokud zvíře oholenou packu nemá, zřejmě dostalo anestezii pouze do svalu.

 

Je možné, aby anestezie včetně vyšetření před ní stála více než samotný zákrok? Ano, pokud se kompletně dělají krve na místě, 2 RTG snímky hrudníku, anestezie je inhalační a po celou dobu zákroku je zvíře monitorováno anesteziologem, pak se logicky dostaneme na jinou částku, než když zvíře dostane jednu injekci do svalu a po dobu zákroku je bez monitoringu.

 

Je bezpečné převzít po zákroku ještě spící zvíře? Zvíře by se mělo po zákroku propouštět ve stejném stavu, jako když přišlo, to znamená plně při vědomí. Probouzení z anestezie nemusí být vždy úplně hladké. Proto je nejlepší, když k němu dojde v prostředí veterinárního pracoviště, kde v případě komplikací můžeme okamžitě zasáhnout. Co budete dělat, když zvíře doma náhle přestane dýchat?

 

Jak dopřát zvířeti tu nejšetrnější a nejlepší anestezii? Chtějte před samotnou anestezií vyšetření krví a rentgeny hrudníku, inhalační anestezii a monitoring anesteziologem.

 

Zvíře už je na anestezii prý moc staré, není doporučena. Nesmysl. Věk není limitující faktor, pouze zdravotní stav. K jeho zjištění je potřeba základní vyšetření krví a rentgeny dutiny hrudní. Často se bohužel setkáváme se zvířaty, u nichž se ve 12ti letech narkóza odloží, 2 roky je trápí bolestivá tlama, nebo nádory mléčné žlázy a nakonec stojí majitel ve 14ti letech před rozhodnutím operovat zvíře ve špatném stavu, nebo jeho eutanázie.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *