Rakovina, neoplazie, nádorová onemocnění, chemoterapie

Zdroj úvodního obrázku: elements.envato.com

Nádor je označení nekontrolovatelného množení buněk. Nádory můžeme obecně rozdělit na nezhoubné (benigní) a zhoubné (maligní). Ty maligní se často označují jako rakovina. Od nezhoubných je odlišuje schopnost metastazovat, tedy šířit se po těle.

Proč nádory vznikají?

Přesná příčina vzniku nádorových onemocnění, stejně jako u lidí není známá. Určitou roli hraje genetická výbava daného jedince, vlivy prostředí (chemikálie, záření) a součinnost jiných onemocnění (např. FeLV u koček).

Každý orgán v těle může být postižen nádorem, benigní nádory se mohou měnit v maligní a ty se šířit pomoci metastáz po těle.

Jaké jsou projevy nádorových onemocnění?

Nejsnadněji identifikujeme nádory vyskytující se na kůži. Pokud jsou postiženy vnitřní orgány, mohou se projevit jejich zhoršenou funkcí, případně velmi nespecificky únavou, apatií, stavy bolesti, úbytkem hmotnosti. Obecně lze ale říci, že jakýkoliv symptom může být projevem nádorového onemocnění.

Jak je diagnostikujeme?

V prvé řadě jej musíme najít, tzn. využíváme zobrazovací diagnostiky. Dle umístnění volíme rentgen, ultrazvuk, CT vyšetření, endoskopické vyšetření, či magnetickou rezonanci.

Poté je potřeba ze změněné tkáně odebrat vzorky pro průkaz nádorových buněk. Takové vyšetření se nazývá cytologie (vyšetřujeme odebrané buňky), nebo histologie (vyšetření větších tkání).

Cílem je nalezený nádorový proces co nejvíce specifikovat: o jaký konkrétní typ se jedná, jaké jsou jeho vlastnosti a projev malignity/agrese. Tento proces se nazývá grading.

Další důležitou částí vyšetření je tzv. staging, tedy zjištění rozsahu nádorového procesu. Je nádorový proces omezen na jedno místo, nebo se rozšířil dále? K tomu je potřeba kombinace zobrazovací diagnostiky (nejcitlivější CT vyšetření) případné další odběry z postižených tkání (nejčastěji z mízních uzlin, kostní dřeně).

Teprve po získání těchto informací můžeme říci, jaké jsou možnosti terapie a prognóza.

Prognóza znamená reálná očekávání a vyhlídky v daném případě.

Není rakovina jako rakovina, s některou může zvíře žít roky, jiná jej dostihne během několika dní.

Dá se rakovina léčit? Jaké jsou možnosti terapie?

Terapie nádorových procesů se odvíjí od jejich typů a rozsahu. Obecně se využívá chirurgického odstranění, chemoterapie a ozařování. Tyto metody lze také často kombinovat.

Cílem jakékoliv terapie je zajistit kvalitu života zvířete na co nejdelší dobu.

Na rozdíl od humánní medicíny, kde je cílem život co nejdéle prodloužit i za cenu jeho zhoršené kvality.

Některé typy nádorů můžeme dokonce úplně vyléčit – např. chirurgické odstranění nádoru kůže. U většiny to ale bohužel neumíme.

O nejlepší metodě rozhodne lékař v závislosti na stagingu, gradingu a stavu zvířete.

Zdroj: elements.envato.com

Co je důležité vědět o chemoterapii?

Jak už je zmíněno výše, u zvířat je na prvním místě kvalita života. To znamená že i při používání chemoterapie jsou díky nižším dávkám naprosto minimalizované nežádoucí účinky. Nedochází tedy k vypadávání srsti, nebo extrémní nevolnosti.

Jak samotná chemoterapie probíhá? Lékař doporučí nějaký protokol, ve kterém je jasně naplánované, jak bude celý proces probíhat. Zjednodušeně lze říci, že se jedná o přesný rozvrh, jaký den jaká přípravek podat, včetně dávek a plánovaných kontrol.

Přípravků, které se využívají  při chemoterapii zvířat je celá řada. Nejčastěji se používají ve formě tablet, nebo injekčních roztoků.

Některá chemoterapie tedy může probíhat jen v tabletkové podobě, jiná spočívá v aplikace léčiv do žíly/kůže u veterinárního lékaře. Komplikovanější protokoly zahrnují podávání tabletek doma se současnou aplikací injekčních preparátů.

Jaké jsou nežádoucí účinky? Tak či onak, žádný lék není natolik vyspělý, aby likvidoval pouze rakovinné buňky. Nejčastějším nežádoucím účinkem je útlum buněk v kostní dřeni. Dalším nežádoucím účinkem chemoterapie jsou trávící potíže.

Základem podávání chemoterapie jsou i pravidelné kontrolní vyšetření před, či po jejím podání. Zejména se kontroluje stav kostní dřeně, tedy krevní obraz.

Jaká jsou rizika pro lidi? Chemoterapeutika jsou ze zvířete v malých dávkách vylučována. Zejména močí, slinami a trusem. Především v prvních dnech po provedené chemoterapii je potřeba omezit těsný kontakt se zvířetem, použít rukavice při manipulaci s trusem a močí. Obecně se nedoporučuje provádět chemoterapie v domácnostech, ve které jsou těhotné ženy, děti ve vývinu, nebo imunosuprimovaní jedinci.

Jak se chemoterapie finančně pohybuje? To je velmi individuální. V rámci tisíců až sta tisíců. Záleží na zvoleném protokolu.

Zdroj: elements.envato.com

Ano či ne?

Na tuto otázku neexistuje správná a špatná odpověď. Co bychom měli při rozhodování zohlednit je: aktuální stav zvířete, prognózu- tedy jaký čas jsme schopni zvířeti darovat, finanční stránku, ale i technickou stránku: je možné se zvířetem dojíždět 1x týdně k veterináři? Rozhodně se nedá paušalizovat, každá situace je jiná a nejlépe vám poradí jen váš lékař, či specialista onkolog.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *