Nemocné srdce, zvětšené srdce, šelest na srdci?

Zdroj úvodního obrázku: elements.envato.com

Pod pojmom „ochorenie srdca“ si môžeme predstaviť množstvo porúch a rozhodne sa nejedná o jednu konkrétnu diagnózu. V skutočnosti je možné ich deliť podľa rôznych kritérií, napríklad na vrodené a získané, cyanotické a necyanotické (cyanóza je modravé zafarbenie kože a slizníc spôsobené nedostatočným okysličením krvi), infekčné a neinfekčné atď.

Vrozená onemocnění srdce

Za vrodené poruchy sa považujú tie, s ktorými sa zviera narodí a obvykle sa prejavia buď krátko po narodení alebo v mladom veku, najčastejšie v priebehu prvých mesiacov života.

Patria sem napríklad skratové vady, ako PDA (perzistentný ductus arteriosus), čo je vlastne spojka medzi aortou a pľúcnou artériou, ktorá je pozostatkom z fetálneho života a za normálnych okolností sa uzatvára v prvých hodinách po pôrode. Ak sa ductus neuzavrie, dochádza k miešaniu arteriálnej (tepnovej) krvi, ktorá je okysličená a venóznej (žilnej) krvi, čo vedie k nadmernému preťažovaniu ľavej komory a ak sa nerieši, vedie k zlyhaniu srdca.

Na podobnom princípe fungujú aj ochorenia ako defekt komorového septa (otvor v prepážke oddeľujúcej ľavú a pravú komoru srdca), alebo defekt predsieňového septa (otvor v prepážke oddeľujúcej od seba srdcové predsiene). Medzi ďalšie vrodené choroby srdca môžeme zaradiť aj chlopňové vady, kedy sa chlopne buď nedokážu adekvátne uzatvoriť (napr. mitrálna insuficiencia – nedostatočnosť) alebo je v ich mieste zúženie, ktoré bráni plynulému prietoku krvi (napr. aortálna alebo pulmonálna stenóza).

Získaná onemocnění srdce

Získané vady sú tie, ktoré zviera nadobudne v priebehu svojho života. Môžu byť dôsledkom degeneratívnych zmien, teda takých, ktoré môžu súvisieť so starnutím zvieraťa.

Príčinou môže byť napríklad aj intoxikácia, nedostatočná a nekvalitná výživa (napríklad u mačiek nedostatok aminokyseliny taurínu môže viesť k dilatačnej kardiomyopatii), abnormálna záťaž a nadmerný stres, infekcia (napr. parvovírus u psov môže viesť k myokarditíde, teda zápalu srdcového svalu), za poruchu funkcie srdca môže byť zodpovedné aj nádorové alebo aj imunitne sprostredkované ochorenie.

Najčastejšie získané srdcové ochorenie u mačiek je hypertrofická kardiomyopathia (HCM), u psov sú to degeneratívne ochorenie mitrálníej chlopne (DMVD) a dilatačna kardiomyopathia (DCM).

Mnohé tieto vady sú aj dedičné, čo znamená, že sa môžu prenášať z rodičov na potomkov. Treba si ale uvedomiť, že nie všetko, čo je vrodené, je zároveň aj dedičné.

Zdroj: elements.envato.com

Ako sa na zvierati prejaví onemocnění srdce?

Klinické príznaky ochorenia srdca nebývajú špecifické, čo znamená, že rovnaké prejavy môže spôsobiť aj ochorenie iného orgánového systému. Veľmi často sú zvieratá s poruchou srdca ľahko unaviteľné, nevládzu, neochotne sa pohybujú. Ďalším príznakom býva kašeľ, predovšetkým u psov. Kašeľ u mačiek býva častejšie príznakom dýchacieho systému, než srdca. Majitelia často popisujú, že kašeľ je vlhký, mäkký, môže sa vyskytnúť aj vykašliavanie spenenej naružovelej tekutiny. „Srdciari“ sa rýchlo zadýchavajú, pozorujeme u nich tzv. dyspnoe, čo je sťažené dýchanie a zvýšená námaha v priebehu dychového cyklu, kedy môžeme pozorovať napr. zapojenie brušných svalov, zvýšený pohyb nozdier, oddialenie predných končatín od hrudníka, aby si uľahčili dýchanie.

Môže sa stať, že takýto pacient si nebude chcieť ľahnúť. Pri ochorení srdca sa môže vyskytnúť aj zväčšenie objemu brucha ako dôsledok hromadenia tekutiny v dutine brušnej, tzv. ascites. Zviera môže mať aj cyanózu, teda namodralé až šedavé zafarbenie slizníc a  kože. Vyskytnúť sa môžu aj krátkodobé epizódy náhlej straty vedomia, tzv. synkopa. Vzniká kvôli nedostatočnému zásobeniu mozgu kyslíkom a prejavuje sa náhlym pádom zvieraťa a následným rýchlym zotavením. Typické pre synkopu je, že zviera sa pred ňou aj po jej skončení správa a reaguje normálne. Veterinárovi veľmi pomôže, ak sa majiteľovi podarí toto „odpadnutie“ natočiť na video, aby ho dokázal spoľahlivo odlíšiť od záchvatu.

Klinické príznaky ochorenia srdca sú teda skutočne pestré a rozhodne neplatí, že sa musia vyskytovať všetky vyššie spomenuté naraz.

Zdroj: elements.envato.com

Moje zviera má na srdci šelest

Pre majiteľa môže byť mimoriadne stresujúce, keď sa počas bežnej prehliadky u veterinára zistí, že jeho zverenec má srdcový šelest. Čo ale ten šelest vlastne je? Je to zvuk, ktorý vzniká pri turbulentom toku krvi cez srdce a veľké cievy. Môže byť znakom mnohých ochorení srdca. Treba si ale uvedomiť, že šelest automaticky neznamená choré srdce, keďže sa môže vyskytnúť napríklad aj u psov športovcov, počas gravidity, pri horúčke, pri anémii, pri zvýšenom krvnom tlaku. Takže nie je potrebné vždy hneď panikáriť, keď veterinár pri vyšetrení fonendoskopom šelest objaví.

Srdeční šelest automaticky neznamená choré srdce

Vyšetření srdce

Pokiaľ ale je podozrenie na ochorenie srdca, je vhodné urobiť ďalšie vyšetrenia. Často sa pre diagnostiku srdcových porúch používa RTG, no sám o sebe nie je vhodnou diagnostickou metódou, pretože nám dokáže podať iba základnú informáciu o veľkosti srdcovej siluety, ale nedokážeme z neho určiť, v akom stave sú jednotlivé oddiely srdca a srdcová stena. RTG je teda vhodné doplniť ďalším vyšetrením, a to je sono srdca – echokardiografia.

Rovnako ako v ľudskej medicíne, aj vo veterine existujú zvierací kardiológovia. Rozhodne neplatí, že každý veterinár dokáže urobiť kardiologickú diagnostiku

Echokardiografia je pre diagnostiku srdcových porúch zlatým diagnostickým štandardom, keďže dokážeme posúdiť aj tok krvi, šírku steny predsiení a komôr, veľkosť predsiení a komôr, rovnako aj cievy odstupujúce zo srdca, môžeme na ňom hodnotiť aj plnenie a vyprázdňovanie srdca a podobne. Kardiologická pracoviská sú vybavené aj EKG prístrojom, pričom toto vyšetrenie je vhodné hlavne pre diagnostiku arytmií – porúch srdcového rytmu. Často sa odporúča aj meranie krvného tlaku.

 

Zdroj: elements.envato.com

 

Až keď sa stanoví konkrétna diagnóza, je možné zahájiť liečbu. Veterinári sa v ordináciách často stretávajú s požiadavkou, aby zvieraťu na šelest niečo dali. Ale na srdcový šelest žiadny lék neexistuje, rovnako neexistuje ani žiadny univerzálny lék na srdce. Šelest nie je diagnóza, je to iba príznak. Terapia sa volí na základe konkrétneho ochorenia, ktoré zviera trápi a na základe stavu pacienta. Sú určité stavy, ktoré terapiu nevyžadujú a riešia sa pravidelnými kontrolami.

Na srdcový šelest žiadny lék neexistuje, rovnako neexistuje ani žiadny univerzálny lék na srdce. Šelest nie je diagnóza, je to iba príznak

V súčasnosti nie je k dispozícii žiadny lék, ktorý by dokázal „opraviť srdce“ a pokiaľ sa u Vášho zvieratka vyskytne ochorenie srdca, v mnohých prípadoch je možné spomaliť jeho progresiu, ale nie ho úplne vyliečiť. Pokiaľ sa ale zachytí včas, domáci miláčik môže prežiť spokojný a plnohodnotný život.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *