Antibiotika

Zdroj úvodního obrázku: elements.envato.com

Co jsou antibiotika?

Antibiotika jsou látky, které zastavují množení mikroorganismů (bakteriostatická) nebo je usmrcují (baktericidní). Některá bakteriostatická antibiotika však ve vyšší koncentraci mohou způsobit usmrcení mikroorganismů, proto toto rozdělení není zcela striktní. Jedná se o látky přirozeně produkované některými bakteriemi či houbami, ale můžeme zde zařadit také některé uměle připravované látky, tzv. chemoterapeutika.

Antibiotika jsou používány v boji proti bakteriím, jejich získání je vázáno na lékařský předpis.

Antibiotika dosahují účinku různými mechanismy, avšak hlavním cílem zůstává dostatečné působení na mikroorganismy za co nejmenšího negativního účinku na pacienta. Antibiotika se využívají zejména k léčbě bakteriálních infekcí, ale některá z nich účinkují také proti houbám či parazitickým prvokům. Dalším možným způsobem využití je tzv. antibiotická profylaxe, kdy se antibiotika podávají preventivně, aby se zabránilo případnému rozvoji infekce. Takové podání však musí být pečlivě zváženo veterinárním lékařem dle možného rizika infekce.

Nejčastější nemoci léčené antibiotiky

Co je antibiotická rezistence?

Antibiotická rezistence je fenomén, kdy dochází ke snížení či úplnému vymizení účinku podávaných antibiotik na daný mikroorganismus. Jedná se o jeden z předních problémů nynější medicíny jak veterinární tak humánní, jelikož značně ztěžuje léčbu pacienta. Zejména multirezistentní kmeny bakterií, které jsou odolné vůči většímu počtu antibiotik, jsou velkou hrozbou jak pro zvířata, tak i pro lidi. Riziko rozvoje antibiotické rezistence se zvyšuje při každém použití antibiotik, především pak při jejich nevhodném užívání.

Hlavní příčinou bakteriální rezistence je nadužívání antibiotik, a to i v situacích, které je nevyžadují.

Pokud chceme, aby antibiotika i nadále fungovala při léčbě našich chlupatých miláčků, musíme se všichni společně zapojit do boje proti antibiotické rezistenci. Veterináři sami nic nezmohou bez správného podávání antibiotik majitelem. Na druhou stranu také veterináři by měli dodržovat pravidla pro správné předepisování těchto léčiv.

Na prevenci záleží

V medicíně se vždy, pokud je to možné, snažíme problémům předcházet než je následně řešit. Péčí o zdravotní stav svého mazlíčka snižujete pravděpodobnost výskytu onemocnění, které by mohlo vyžadovat antibiotickou léčbu. Dopřejte mu vyváženou stravu se všemi důležitými látkami ve správném poměru, dostatek pohybu, pravidelné očkování a odčervení a případně pravidelnou roční kontrolu u veterináře.

Antibiotika nejsou všelék

Antibiotika nejsou všemocná a existuje velké spektrum nemocí, na které vůbec nezabírají, např. virové infekce. V takovém případě bychom podáním antibiotik zbytečně zatěžovali organismus zvířete a navíc zvyšovali riziko vzniku rezistence. Z toho vyplývá, že pro zvolení správné léčby je potřeba důkladná diagnostika a individuální přístup. Proto pokud se u Vašeho mazlíčka projeví příznaky onemocnění, navštivte veterináře a nesnažte se jej léčit sami. Rovněž nepožadujte podání antibiotik, pokud k tomu Váš veterinář nevidí důvod.

Když zůstane pár tablet

Pokud vám zůstanou nějaká antibiotika z předchozí léčby nebo od jiného zvířete, nikdy je sami nepodávejte nemocnému zvířeti. Vždy podávejte pouze antibiotika předepsaná danému zvířeti podle pokynů veterináře. Jak bylo uvedeno dříve, nemusí se vůbec jednat o onemocnění reagující na antibiotika. Navíc některá antibiotika nemusí být pro daný druh zvířat vhodná a mohou být dokonce až toxická. Nikdy nepodávejte ani lidské přípravky, jelikož mohou být pro zvířata nebezpečné.

Při léčbě se vždy řiďte pokyny lékaře.

Pokud Vám tedy zůstanou nějaké tablety z předchozí léčby, vraťte je zpět do lékárny, kde budou odborně zlikvidovány. Léčiva uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat, aby nemohlo dojít k náhodnému pozření.

Hygiena je základ

Při styku se zvířaty dodržujte základní hygienická pravidla jako mytí rukou, snižujete tak riziko přenosu mikroorganismů ze zvířat na člověka (antibiotická rezistence představuje problém také v humánní medicíně a je hrozbou pro zdraví lidí) nebo mezi zvířaty navzájem.

K čemu slouží diagnostické testy?

Veterinář využívá testy k potvrzení diagnózy, aby si byl jistý, že je onemocnění skutečně léčitelné antibiotiky. Navíc je možné stanovit citlivost nalezených mikroorganismů vůči jednotlivým antibiotikům, což znamená, že určíme, která antibiotika proti daným mikroorganismům skutečně účinkují. Samozřejmě i tak se může stát, že léčba nebude stoprocentně účinná, jelikož mikroorganismy někdy reagují v laboratoři jinak než v živém těle. Stanovení citlivosti však i přes to zvyšuje pravděpodobnost úspěšnosti léčby.

V boji proti bakteriální infekci je vždy nejlepší znát druh bakterie i její citlivost vůči antibiotikům.

Co dělat, když je Váš mazlíček zase jako rybička?

Stává se, že se zvířátku výrazně uleví ještě před ukončením léčby. Někteří majitelé pak váhají, zda pokračovat v podávání antibiotik. Mohlo by se zdát, že „zbytečně“ podáváme léky zdravému zvířeti. Avšak to, že je mazlíček klinicky zdravý, tedy že nevykazuje žádné viditelné příznaky, ještě neznamená, že se nám původce nemoci podařilo zcela odstranit. Pokud vysadíme antibiotika příliš brzy, malé množství mikroorganismů přežívá a časem se mohou znovu pomnožit a způsobovat opakované infekce. Právě neúplně vyléčené infekce, kdy nezničíme všechny mikroorganismy a část z nich přežívá, velmi výrazně zvyšují riziko rozvoje rezistence a následnou neúčinnost léčby.

Snažte se dodržovat dávkování

Není vždy jednoduché dodržet dávkování podle pokynů veterináře, jelikož naši miláčci odmítají zapíjet tabletky v pravidelných intervalech. Pro léčbu je však zásadní, abyste se snažili dodržovat dávkování, jak nejlépe to bude ve Vašich silách. Pro vymýcení mikroorganismů je důležité, aby bylo antibiotikum v těle stále v dostatečné koncentraci a mohlo tak neustále působit. Při kolísající koncentraci antibiotika se zvyšuje možnost přežití původce onemocnění, a tedy i riziko rozvoje rezistence.

Pokud je Váš mazlíček nemocný nebo máte jakékoli nejasnosti týkající se léčby, kontaktujte svého veterinárního lékaře. Vždy je lepší se zeptat odborníka, než léčiva špatně podávat. Odpovědným používáním antibiotik chráníme nejen zdraví našich čtyřnohých přátel, ale také zdraví lidí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *