Zánět dělohy fen: pyometra

Zdroj úvodního obrázku: elements.envato.com

Jak často se zánět dělohy u psů vyskytuje?

Zánět dělohy (pyometra) patří k nejčastějším onemocněním pohlavních orgánů u starších nekastrovaných fen. Dle provedených studií postihne zánět dělohy až ¼ fen do věku 10 let. Výjimečně jsou popisovány i případy již při prvním háráním u několikaměsíčních samic.

Jak vzniká pyometra?

Ve většině případů dojde k rozvoji zánětu dělohy mezi 2 a 8 týdnem po posledním hárání. Ale ani to není 100% pravidlo. K pyometře může dojít prakticky kdykoliv, dokonce i během samotného hárání.

Občas bývá majiteli zánět dělohy zaměněno s háráním.

Vlivem hormonálního působení (produkce ve vaječnících) se v děloze tvoří sekret. Během pohlavního cyklu se rozevírá děložní krček, kterým mohou prostoupit bakterie z pochvy do dělohy. V sekretu se pomnoží, což vede k tvorbě hnisavé tekutiny a masivní produkci toxinů. Tyto toxiny se vstřebávají do krve a mohou vést až k otravě krve, která nezřídka končí smrtí.

Zánět dělohy příznaky

Na základě přítomnosti výtoku z pochvy rozlišujeme otevřenou a uzavřenou formu. Pokud je děložní krček otevřen, hnisavý výtok odchází z pochvy ven. Uzavřený krček vede k hromadění sekretu uvnitř dělohy.

Hnisavý výtok z pochvy bývá navíc často provázen i výrazným zápachem a nadměrným olizováním. Výtok může být bílý, ale i nazelenalý, či s příměsí krve.

Další příznaky, které se objevují jsou apathie, únava, zvýšená teplota, zvracení, průjem, nechutenství, a především častější pití a močení.

Pokud máte nekastrovanou fenu a pozorujete u ní výše zmíněné potíže, je zánět dělohy jednou z možných diferenciálních diagnóz.

 

Jak zánět dělohy diagnostikujeme?

Diagnostika se skládá z vyšetření krví, kde typicky pozorujeme výraznou zánětlivou reakci (zvýšené bílé krvinky), ultrazvuku, kde vidíme naplněné děložní rohy a cytologickým vyšetření případného vaginálního sekretu, kde vidíme velké množství zánětlivých buněk a bakterií. Zvětšenou dělohu můžeme vidět i na RTG.

Sonografické vyšetření, na kterém vidíme dělohu naplněnou tekutinou (černá barva)

Zdroj: Anna Šrenková

Léčba zánětu dělohy

Terapií volby zánětu dělohy je kastrace (ovariohysterektomie=odstranění vaječníků, včetně dělohy). Ve velmi vážných případech, kdy má fena sepsi (otravu krve) a není oběhově stabilní, je doporučena nejprve stabilizace pomocí antibiotik a infúzí. Uvádět takové zvíře do anestezie může být vysoce rizikové. Po operaci dle stavu může jít fenka ihned domů, případně vám může být doporučena ještě hospitalizace. V domácím ošetřovaní majitelé pokračují s léky na bolest a antibiotiky. Důležité je postoperační péče.

Druhou možností je tzv. konzervativní řešení. Tedy bez operace, které spočívá v podávání hormonálních preparátů a antibiotik. Vzhledem k tomu, že tato terapie je poměrně málo úspěšná, riziková v nezvládnutí zánětu (sepse, prasknutí dělohy, smrt) a často provázena recidivami (i přes to, že se situace zvládne, při dalším hárání se opakuje), ji nedoporučujeme.

 

Zdroj: elements.envato.com

Časté dotazy

Může mít fena zánět dělohy, i když nemá hnisavý výtok z pochvy? Ano, může. Může se jednat o uzavřenou formu pyometry, nebo si fena pochvu důkladně čistí, že si výtoku nemusíme ani všimnout.

Fena už je stará, zvládne vůbec narkózu? Není pro ni bezpečnější jen nasadit antibiotika a čekat? Není. Rizika anestezie lze minimalizovat. Jak? To se dočtete v tomto článku. Potýkat se s takovým masivním zánětem je pro starý organismus větší zátěž, než kvalitně provedená anestezie a chirurgie. Navíc, pokud se zánět za pár měsíců vrátí, co potom?

Musí se zánět dělohy řešit hned? Ano. To neznamená, že se musí operovat ihned, ale pokud se zánět dělohy zjistí, je rozumné pacientku celkově vyšetřit včetně vyšetření krví a co nejdříve zahájit léčbu antibiotiky, případně infúzní terapii. Samotná kastrace se může provést do několika hodin/dne.

Fena má současně i nádor na mléčné žláze, lze případně kastraci s jeho odstraněním spojit v jedné anestezii? Ano, pokud je fena během anestezie stabilní a její prodloužení ji neohrozí, tak to není problém.

Musí být každá náplň v děloze pyometra? Ne, na ultrazvuku můžeme vidět náplň v děloze a její roztažení, ale nemusí se automaticky jednat o zánět. Děloha může být naplněna i sekretem, bez přítomnosti bakterií (mukometra). Pokud zvíře nemá příznaky zánětu dělohy a v krvích bez zánětlivé reakce, doporučuje se pouze monitoring stavu.

Jaká je cena operace zánětu dělohy? Obecně vyšší, než běžná kastrace. Záleží na mnoha okolnostech – na předoperačním vyšetření, kvalitě anestezie, potřeba je zohlednit i pohotovostní příplatky o víkendech/v nočních hodinách. Velmi zhruba se budeme pohybovat někde mezi 10-20 000 Kč.

Mohou mít i kočky zánět dělohy? Teoreticky ano, prakticky je to velmi vzácné. Pokud má kočka výše popisované symptomy (např.více pije a častěji močí), velmi pravděpodobně to bude mít jinou příčinu. Se zánětem dělohy u koček se setkáváme zejména po podání hormonální antikoncepce.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *