Krevní transfúze, darování krve

Zdroj úvodního obrázku: elements.envato.com

Kdy zvíře potřebuje krevní transfúzi?

Při poklesu červených krvinek (anémii). Červené krvinky mají v těle jeden hlavní úkol, a sice přenos kyslíku do všech orgánů. V momentě, kdy poklesnou pod určitou hodnotu, tělo se prakticky dusí a to může mít fatální následky. A jaké jsou příčiny jejich poklesu?

  1. snížená produkce v kostní dřeni
  2. ztráta prostřednictvím krvácení (zejména při úrazech, či plánovaných chirurgických zákrocích, které jsou spojeny s vyšším rizikem krvácení)
  3. destrukce červených krvinek především vlastním imunitním systémem, či v důsledků léčiv/toxinů (cibule, česnek, lidské léky na bolest)

Kde se bere krev pro krevní transfúzi?

Většina veterinárních klinik má čerstvou krevní konzervu k dispozici, případně jsou schopni na místě krev dárci odebrat a ihned ji aplikovat příjemci.

Kdo může krev darovat?

Vždy pouze zdravé, pravidelně vakcinované zvíře. Často se uvádí minimální váha, nicméně, pokud chceme krevní transfúzi pro čivavu, tak bohatě stačí, když bude krev darovat jezevčík. Pokud se ale hledá ideální dárce ,,do zásoby“ pak se požaduje:

  1. Věk 1-8 let
  2. Váha nad 25kg (u koček ideálně nad 4kg)
  3. Pravidelné očkování a odčervení
  4. Doposud zdravé zvíře
I 10kg vážící pes může darovat krev a zachránit život. Zdroj: Anna Šrenková

Jak probíhá odběr?

Samotnému odběru předchází klinické vyšetření zvířete. Poté se provede základní vyšetření krve, jehož součástí je i určení krevní skupiny. K tomuto vyšetření se používá rychlý test, jehož princip můžeme přirovnat k těhotenskému testu.

U psů rozlišujeme 2 základní krevní skupiny (pozitivní a negativní), u koček 3 (A, B, AB).

U koček se vždy testují i infekční onemocnění FeLV, FIV.

Zdroj: elements.envato.com

 

Dalším předpokladem pro úspěšný odběr je spolupráce dárce. Zvíře může při odběru ležet na boku, či sedět. Krev se odebírá z velké cévy na krku poměrně tlustou jehlou. Z packy malou kanylou bychom nebyli schopni odebrat tak velký objem za krátký čas. U velkých psů jsme schopni odebrat kolem 500ml krve, u koček až 50ml. Celý proces trvá pár minut(10-20). Krev se odebírá do krevních vaků, menší objemy do stříkaček vybavených látkou zabraňující jejímu srážení.

 

Co se děje s odebranou krví?

Odebraná krev se může takto ihned podat příjemci, nebo uchovat v lednici až 1 měsíc. Případně se může dále zpracovat a oddělit krevní buňky od krevní plazmy.

Zdroj: elements.envato.com

Jak se transfúze podává a jaká hrozí rizika?

Cizí krev je vždy tělem vnímána jako potenciální nebezpečí. I přes shodnou krevní skupinu může dojít k nežádoucí reakci (anafylaktický šok). K té může dojít během několika minut, ale i několika hodin, dokonce i dní po podání. Může se projevit zarudnutím kůže, otokem hlavy, svědivostí, ale i zrychleným dechem, srdeční frekvencí a vysokou tělesnou teplotou. K těmto reakcím dochází poměrně zřídka, nicméně pokud se včas nezakročí, může tato situace končit fatálně. Z tohoto důvodu se krevní transfúze podává pouze během hospitalizace za intenzivního monitoringu. Nikdy by se neměla podávat například v čekárně ,,na počkání“.

 

Kolik krevní transfúze stojí?

Nejde jenom o spotřebovaný materiál, ale zejména o celý proces odběru, a především monitoringu během podávání krevní transfúze, což zaměstná 1 osobu na několik hodin. Zároveň je potřeba pokrýt náklady za vyšetření, krevní vyšetření a stanovení krevní skupiny dárce. Těm se standardně dává i nějaká finanční odměna. Cena se tedy pohybuje kolem 5-7000 Kč.

Časté dotazy a omyly

Musí se vždy testovat krevní skupiny před podáním? Správně ano. U koček vždy, u psa při první transfúzi to není nezbytně nutné.

 

Jak často může zvíře darovat krev? 1x za 3 měsíce

 

Máme doma dva pudlíky. Může jeden v případě potřeby darovat krev tomu druhému? Ano, pokud je pejsek jinak zdravý, jeho velikost není překážkou. Samozřejmě nemůže čivava darovat krev vlčákovi, ale u 2 stejně velkých psů to není problém.

 

Jak zvládne kočka odběr krve? Některé to zvládají bez problémů, v opačném případě je možná sedace.

 

Nehrozí mému zvířeti nějaké riziko při darování krve? Vždy se odebere jen takové množství, které zvířeti neublíží. Mezi možné komplikace patří např. hematom (modřina) v místě odběru.

 

Stačí jedna transfúze? Ne vždy, v některých situacích je potřeba ke stabilizaci stavu podat více krevních produktů.

 

Je možné podat kočce psí krev? Ano, ve výjimečných situacích to lze. Ale má to samozřejmě svoje omezení a rizika.

 

Zvíře má nemocné ledviny/FIV/FeLV/rakovinu kostní dřeně, zachrání ho krevní transfúze?  Darovaná krev přežívá v oběhu zvířete jen omezenou dobu. U chronicky nemocných zvířat tedy není krevní transfúze dlouhodobým řešením. Stejně tak je vždy zohlednit i etickou stránku dané situace.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *