Hodnoty kreatininu v krvi

Creatinin = kreatinin

CK = kreatinkináza (něco úplně jiného)

Co je to kreatinin?

Kreatinin je produkt vznikající fyziologicky ve svalové hmotě, následně přestupuje do krve a je vylučován filtrací ledvinami močí.

Jeho hladina je, na rozdíl od močoviny, málo ovlivněna dalšími okolnostmi – např. stravou nebo funkcí ledvin.

Důležitým aspektem je však svalovina daného jedince – u vysportovaného dospělého psa bude kreatinin fyziologicky vyšší než u seniora, který většinu dne stráví na gauči.

Nižší hodnoty kreatininu vídáme zejména u mláďat, gravidních samic a drobných plemen s nízkou fyzickou aktivitou. Tuto informaci je potřeba promítnout do hodnocení výsledků.

Jak se zjišťuje jeho hladina?

Creatinin je běžně vyšetřovaný parametr v krvi psů i koček. Najdeme jej i v základních profilech biochemie. (Vysvětlení – biochemických parametrů jsme schopni stanovit celou řadu, existují ,,balíčky“ , které vyšetřují jen 6 základních, další zahrnují parametrů 10 nebo více).

Samozřejmě je možné jej stanovit i jednotlivě – cena za takové vyšetření se bude pohybovat kolem 100Kč (nutné je samozřejmě připočítat i odběr krve..). Toho využíváme zejména při kontrolním vyšetření, kde nás zajímá už jen změna tohoto konkrétního parametru.

Interpretace

Stejně jako ostatní parametry v krevním vyšetření má kreatinin své referenční rozmezí (to se trochu liší u psů a koček). Tento rozptyl je ve většině výsledcích uveden v závorkách vpravo od naměřené hodnoty včetně jednotek – nejběžnější je u nás umol/L, ale setkat se můžete i s mg/dL – tyto hodnoty jsou potom výrazně nižší.

Jak se orientovat ve výsledcích vyšetření krve popisuji v článku: Hodnoty krve.

Logicky mohou nastat tři možnosti:

  • Creatinin je nižší, než je referenční rozmezí
  • Creatinin se nachází v RR ( v normě)
  • Creatinin je vyšší, než je referenční rozmezí

Než se dostaneme k samotným příčinám pro změněnou hodnotu kreatininu, je nutné zmínit, že i červené hodnoty (tedy hodnoty mimo RR) nemusí signalizovat žádný zdravotní problém, a stejně tak i hodnoty v normě mohou být u nemocných zvířat – a dokonce u těch s nemocnými ledvinami.

Správně interpretovat nález můžeme jen tehdy, pokud o daném zvířeti víme potřebné informaci a vždy to děláme i ve vztahu s ostatními hodnotami. Proto tuto úlohu musí vždy vyhodnotit veterinární lékař.

Snížený kreatinin v krvi

Nízké hodnoty creatininu se vyskytují u mláďat, březích samic a u psů, kteří mají málo svalové hmoty – většinou malá, fyzicky neaktivní plemena.

Nízká hodnota rozhodně neznamená problém s ledvinami!

Nízká hladina kreatininu u štěněte – normální = fyziologický nález, který není potřeba dále řešit.

Kreatinin v normě

Pokud je naměřená hodnota kreatininu v normě, znamená to ve většině případů, že je vše v pořádku. To ovšem není pravidlo – výjimku představují zejména hodnoty nacházející se při horní hranici referenčního rozmezí a také případy u psů, u kterých bychom naopak očekávali kreatinin nízký.

Např. starý jorkšír, který nemá dobře vyvinutou muskulaturu má fyziologicky kreatinin 40 umol/L. Pokud má takový pes hodnotu 120 umol/L – která se tedy ještě jeví, že je v pořádku, už se jedná o trojnásobné zvýšení jeho standardní hodnoty a signalizuje problém. Toto je pádný argument pro seniorské každoroční preventivní prohlídky (včetně vyšetření krve), ze kterých můžeme pozorovat nejen jednorázově naměřenou hodnotu, ale i vzrůstající tendenci parametrů.

Kreatinin zvýšený

Zvýšená hladina creatininu nemusí vždy poukazovat na sníženou funkci ledvin. Z dalších možností se poměrně často setkáváme s dehydratací (např. při zvracení, průjmu nebo Addisonově chorobě), šokem nebo obstrukcí močových cest – např. kamínek v močové trubici, nebo v důsledku FIC (idiopatický zánět močových cest u koček).

Hlavní příčinou zvýšeného kreatininu je však onemocnění ledvin – to je poměrně široký pojem, protože jej může vyvolat spousta faktorů, například otrava (hroznové víno u psů, nemrznoucí směs, lilie u koček), zánět (pyelonefritis, leptospira), obstrukce močovodu, zvýšená hladina vápníku, rakovinná onemocnění, a nakonec nejčastější příčina zejména u starších zvířat – chronické onemocnění ledvin = CKD, kdy ledviny postupně chřadnou a ztrácí svoji schopnost koncentrovat moč a vylučovat kreatinin močí.

Zvýšená hladina kreatininu (i močoviny) u starší kočky s chronickým onemocněním ledvin. Dále vidíme zvýšenou glukózu (vliv stresu), snížený draslík (potassium) a chloridy.

Pokud zjistíme vyšší hladinu kreatininu v krvi je vždy nutné vyšetřit i moč – rozlišení například dehydratace od problému v ledvinách. Stejně tak můžeme v moči detekovat probíhající zánět, případně ztrátu bílkovin ledvinami.

Současně vždy hodnotíme i další krevní parametry – zánětlivé markery, vápník, fosfor, močovinu…

A v neposlední řadě i ultrazvuk dutiny břišní, k posouzení stavu močových cest. Chronicky nemocné ledviny bývají často změněné.

Co se týče chronického onemocnění ledvin (CKD) je kreatinin více spolehlivým ukazatelem než močovina – ta totiž může být ovlivněna celou řadou proměnných (např. stravou).

Pojem azotémie označuje zvýšení hladiny kreatininu a močoviny.

 

Ke zvýšení kreatininu a močoviny dochází až v pozdější fázi chronického onemocnění ledvin (když už nám více než 75% ledvinných buněk nefunguje).

Citlivějším markerem je parametr SDMA – k jeho navýšení dochází již při 25% nefunkčních nefronů.

U pacientů s chronickým onemocněním ledvin jej rozdělujeme do stádií 1-4.

http://www.iris-kidney.com/guidelines/staging.html

Poslední stádium je již konečné s velmi špatnou prognózou (u psů několik týdnů).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *