Nejčastější nádor u koček

Nádorové procesy mohou postihovat všechny tkáně těle a tím mít velmi variabilní klinické projevy. Nejčastějším rakovinným onemocněním (zhoubný nádor) je u koček lymfom.

Lymfom, nádorové onemocnění lymfatického systému (vychází z buněk imunitního systému), je u koček jedním z nejběžnějších typů maligního nádoru. Toto onemocnění může postihnout různé části těla a projevuje se různými klinickými příznaky. V tomto článku se podíváme na různé formy lymfomu u koček, diagnostické metody, možnosti léčby a prognózu.

Různé formy lymfomu u koček:

 1. Gastrointestinální lymfom: Tato forma postihuje trávicí trakt kočky. Klinické příznaky mohou zahrnovat zvracení, průjem, nechutenství, ztrátu hmotnosti a celkovou apatii.
 2. Mediastinální lymfom: Tento typ lymfomu se vyskytuje v oblasti mezi plícemi a hrudní kostí. Kočky s tímto onemocněním mohou mít obtíže s dýcháním, dušnost, kašel a ztrátu chuti k jídlu.
 3. Okulární lymfom: Okulární lymfom postihuje oči kočky. Může se projevovat různými očními příznaky, jako jsou zčervenání očí, slzení, změny v rohovce nebo dokonce ztráta zraku.
 4. Multicentrický lymfom: Toto je nejběžnější forma lymfomu u psů, u koček je vzácnější, postihuje zejména mízní uzliny- typické je jejich zvětšení, které je snadno zjistitelné během klinického vyšetření. Klinické příznaky zahrnují zduření uzlin, ztrátu hmotnosti, zvýšenou teplotu a únava.

Souvislost mezi lymfomem a FeLV:

Lymfom je maligní nádor lymfatického systému, který může postihnout různé části těla kočky. FeLV může zvyšovat riziko vývoje lymfomu u infikovaných koček. Existuje několik faktorů, které ilustrují tuto souvislost:

 1. Imunosuprese: FeLV potlačuje imunitní systém koček, což zvyšuje jejich náchylnost k nádorovým onemocněním, včetně lymfomu. Imunosuprese způsobuje, že tělo je méně schopné reagovat na abnormální buňky.
 2. Integrace viru do DNA: FeLV může integrovat svou genetickou informaci do DNA kočky, což může vést k abnormálním buněčným růstem a nádorům.
 3. Chronická infekce: Kočky s chronickou FeLV infekcí mají větší riziko vývoje lymfomu než ty, které jsou nakaženy krátce. Infekce trvající několik let má větší potenciál pro komplikace.

 

Diagnostika lymfomu u koček

Diagnostika lymfomu u koček zahrnuje několik kroků:

 1. Klinické vyšetření: Veterinář provede důkladné fyzické vyšetření a posoudí klinické příznaky.
 2. Zobrazovací metody: k zobrazení změn uvnitř dutiny hrudní nebo břišní využíváme rentgen nebo ultrazvuk.
 3. Cytologie: aspirace uzlin či jiných postižených tkání může odhalit maligní buňky lymfomu.
 4. Histologie: Biopsie tkáně umožňuje podrobnější analýzu nádoru a určení jeho typu.

Léčba lymfomu u koček

Léčba lymfomu u koček závisí na typu a stadiu onemocnění, ale může zahrnovat následující možnosti:

 1. Chemoterapie: Chemoterapie je často první volbou léčby lymfomu u koček. Protokolů a přípravků existuje více, často obsahují i prednisolon.
 2. Radioterapie: Pro okulární lymfom může být použita radioterapie.
 3. Chirurgický zákrok: V některých případech může být chirurgický zákrok použit k odstranění nádoru, zejména v gastrointestinální formě lymfomu.

Prognóza

Prognóza lymfomu u koček závisí na mnoha faktorech, včetně typu nádoru, stadia onemocnění a reakce na léčbu. Dřívější diagnóza a zahájení léčby zvyšují šance na úspěšnou léčbu. Některé kočky mohou dosáhnout remise, kdy nemoc na čas ustoupí, ale lymfom se může bohužel vracet.

Dle typu, lokalizace nádorového procesu a zvolené terapie tak kočky mohou přežívat týdny až roky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *