Nádory mozku psa a kočky

Zdroj úvodního obrázku: elements.envato.com

Rakovina může postihnout všechny tkáně a orgány, a ani mozek není výjimkou. S nádory mozku se naštěstí nesetkáváme tak často, jako například s nádorovými onemocněními kůže či jiných orgánů.

Obecně nádory mozku můžeme rozdělit na primární- tedy vycházející z tkáně mozku a sekundární, kdy se jedná o metastáze jiného primárního nádoru – např. adenokarcinomu mléčné žlázy u fen.

Mezi nejčastější primární nádory mozku patří meningiom, gliom, neoplazie plexus choroideus a lymfom.

Tímto onemocněním jsou postiženi především starší psi kolem 9 let, průměrný věk u koček je 11 let.  U některých plemen pozorujeme častější výskyt nádorů mozku než u ostatních. Řadíme k nim zlatého retrívra, boxera, buldoga, bulmastifa, bostonského teriéra a bernského salašnického psa.

Příznaky nádorů mozku

V počátcích se nádory mozku nemusí na zvířeti nijak projevit. U metastazujících neoplazií se mohou projevit příznaky primárního tumoru: zvětšené mízní uzliny v případě lymfomu, nebo například bulka na mléčné žláze.  Nádorové procesy svým růstem do okolí jsou často provázeny otokem, který vzhledem k omezenému prostoru v lebce, působí útlak důležitých částí a tím vede k neurologickým projevům. Ty se liší vzhledem k lokalizaci v mozku – každá část je zodpovědná za jiné funkce, které mohou být následně narušeny.

Projevit se může pouze bolestí hlavy, kterou zvíře dá najevo apatií, spavostí nebo naopak neklidem, sníženým apetitem.

K možným neurologickým projevům patří: náklon hlavy na stranu, slepota, asymetrie zornic, kmitání očí, dezorientace, ztráta rovnováhy, chození do kruhu až epileptické záchvaty.

Snímek z magnetické rezonance: pacient s meningiomem. Referován do zahraničí k radioterapii (ozařování). Zdroj: Anna Šrenková

Diagnostika

Základem je celkové klinické a neurologické vyšetření. U starších zvířat s klinickými příznaky postižení mozku je nádorový proces vždy jedna z možných diferenciálních diagnóz. S vyšetřením mozku to bohužel není vůbec tak jednoduché jako s jinými tkáněmi uloženými v dutině břišní nebo hrudní.

Rentgen i ultrazvuk jsou pro diagnostiku onemocnění mozku úplně k ničemu: mozek na nich nevidíme.

K zobrazení nervové soustavy je nejvhodnějším vyšetřením magnetická rezonance. CT vyšetření je alternativou, nicméně zobrazení mozku na CT není tak podrobné ve srovnání s magnetickou rezonancí a malé změny mohou být často přehlédnuty. Obě tato vyšetření vyžadují celkovou anestezii, před kterou je nezbytné vyšetření krve a rentgeny plic. Plíce jsou totiž častým místem možných metastáz. Riziko anestezie u takových pacientů je značně vyšší.

Terapie a prognóza

Záleží na typu a lokalizaci nádorového procesu. U některých nádorů je možné jejich chirurgické odstranění, kterým můžeme dosáhnout dobu přežití i několik let. Jiné nádory se doporučují ozařovat, nebo použití chemoterapie. Vždy záleží na lokalizaci, velikosti a typu. V případě metastáz se často jedná již o neřešitelný stav. Jako podpůrná léčba jsou používány léky proti epilepsii (phenobarbital) a léky proti otoku (kortikoidy). Doba přežití pak může být sotva pár dní/týdnů.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *